Welkom op de website van RREL

De vereniging Road Runners Etten-Leur wil de duurloopsport als recreatieve vorm van sport aanbieden aan haar leden. Hierbij zijn ontspanning en plezier de belangrijkste ingredienten, zowel voor de wedstrijd, prestatieloper als ook de trimmer.

Binnen RREL zijn sociale contacten en vrijwilligerswerk de belangrijkste steunpilaren.


Algemene Ledenvergadering RREL 16 december 2020 (digitaal)


Als gevolg van de Corona-maatregelen kon de ALV 2020 zowel op 10 maart als op 6 oktober niet door gaan. Omdat het belangrijk is dat we de ALV nog dit jaar houden, maar dit niet in een fysieke bijeenkomst in de kantine van HV Internos kan, hebben we als bestuur besloten de ALV digitaal te organiseren via Microsoft Teams. Deze ALV zal plaatsvinden op woensdag 16 december a.s. om 19.30 uur. 


Indien je deel wilt nemen aan de ALV dan graag uiterlijk maandag 30 november a.s. per mail aanmelden via secretaris@rrel.nl  Daarbij opgeven naar welk mailadres we de link naar de Teams-bijeenkomst moeten sturen.Kijk voor meer info in de nieuwsbrief van november: nieuwsflitsen RREL 


Wij hopen hiermee, gegeven de omstandigheden, op een verantwoorde en acceptabele manier invulling te geven aan de noodzaak tot het houden van de ALV 2020 
Rabobank Clubsupport - De uitslag!


In oktober heeft de Rabobank haar jaarlijkse Clubsupport-campagne georganiseerd. RREL heeft hier aan deelgenomen. Dat heeft ons het mooie bedrag van € 426,43 opgeleverd. Dank aan alle leden en hun familie, vrienden en bekenden die hebben gestemd op RREL en ons zo naar dit mooie bedrag hebben geleid! Dank ook aan de Rabobank die op deze manier honderden verenigingen in de regio financieel een steuntje in de rug geeft! 
Corona, en hoe verder...


Het Corona-virus houdt ons nog steeds in de greep en blijven we kijken naar de nieuwsberichten over op- en afgaande besmettingen. De regels zijn vanaf 17 november weer iets versoepeld maar we zitten nog steeds in een gedeeltelijke lockdown. Het bestuur heeft hetvolgende besloten;


De dinsdagavondtrainingen gaan nog steeds officieel niet door.


Het is toegestaan om in de buitenlucht met maximaal 4 personen en op 1,5 meter afstand van elkaar te lopen. Je doet dit op eigen risico en dus niet onder de verantwoordelijkheid van (het bestuur van) RREL.


De trainers van onze loopgroepen zullen jullie stimuleren en motiveren om voor jezelf lekker door te kunnen blijven trainen; maak gebruik van hun aanwijzingen, tips, schema’s e.d. Hardlopen in de buitenlucht kunnen we gelukkig blijven doen en is goed voor lichaam en geest!


De Atletiekunie heeft een aangepast COVID-19 protocol gepubliceerd, klik hier Protocol NOC*NSF


Blijf de voorzorgsmaatregelen goed in acht nemen en zorg voor voldoende afstand (min. 1,5 meter) tussen elkaar zoals genoemd in het protocol van RREL. Blijf je daar ook svp aan houden voor ieders gezondheid en welzijn! Dat is ons de afgelopen tijd ook prima gelukt. Dank daarvoor!


Voor het overige blijven de voorzorgsmaatregelen en het zorgen voor voldoende afstand (min. 1,5 meter) tussen elkaar zoals genoemd in het Protocol Corona van RREL onverkort gelden. Blijf je daar ook s.v.p. aan houden voor ieders gezondheid en welzijn!
Nieuwsflits november 2020


Er is weer een nieuwe Nieuwsflits verstuurd door het Bestuur. Wil je deze nog een keer nalezen of de vorige nog eens terugzien. Klik hier: nieuwsflitsen RREL