Oprichting

ETTEN-LEUR - De oprichtingsavond van de Road Runners Etten-Leur (RREL) vond plaats op 2 augustus 1992 in restaurant het Voske in Etten-Leur op initiatief van Fer van Bergen en Michel Bego. In 2017 vierde de club haar zilveren jubileum met allerlei sportieve activiteiten. Beide oprichters en lopers van het eerste uur zijn inmiddels geridderd en bekende persoonlijkheden in Etten-Leur en omstreken. Van Bergen is onder andere molenaar van Molen de Lelie in Etten-Leur Noord en Bego heeft als badmeester van de Banakker een groot aantal mensen in Etten-Leur zwemmen geleerd.

Op de foto Fer van Bergen (links) en Michel Bego met het oude en nieuwe shirt in Molen de Lelie. BIJDRAGE EN FOTO NICO KORSTEN

De hardloopvereniging trad voor het eerst naar buiten tijdens de herfstmarathon van Etten-Leur in 1992. Er deden een dame en tien heren mee. Het door de dames Anja Mol (inmiddels overleden) en Rina Feijen (eerste vrouwelijke lid) toen ontworpen logo is nog steeds in gebruik op de huidige singlets. Michel Bego: "Dit logo is ijzersterk en beeldt uit wat we precies doen. Het is een mooi ontwerp dat we niet willen veranderen. Nu met het jubileum hebben we er 25 en een kroontje bijgezet en het voorzien van zilveren biesjes." In 1993 zijn de Road Runners lid geworden van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU), tegenwoordig Atletiek Unie (AU) geheten.

Logo

Onderscheidend

"Onze vereniging was en is nog steeds uniek. Het onderscheidende is dat we geen atletiekbaan hebben en ook geen andere atletieksporten beoefenen. Zoals onze naam al zegt: wij lopen hard en alleen op de weg", licht Fer van Bergen toe. "Nog een opvallend detail ten opzichte van andere verenigingen is dat bij ons groep 1 de belangrijkste groep is en de minste ervaring heeft, maar daardoor de meeste aandacht vraagt en krijgt. Bij andere verenigingen bestaat groep 1 uit de beste lopers."

Lelieloop

De Lelieloop, die al meer dan 25 keer is gehouden, wordt georganiseerd zonder winstbejag. "Het is een soort tegenprestatie voor al die verenigingen waar wij zelf mogen meelopen bij hun evenement." De opbrengst van de Lelieloop wordt al 25 jaar gedoneerd aan Molen De Lelie. "Zodat we steeds elk jaar dwars door de molen kunnen blijven lopen."

25 jarig Jubileum

Om de jubileumactiviteiten in 2018 te organiseren is een speciale commissie in het leven geroepen bestaande uit Fer van Bergen, Michel Bego en Joost Evers. De belangrijkste activiteiten zijn de herfstmarathon (Marathon Brabant), de vrijwilligersavond in november, de nieuwjaarsreceptie, de Lelieloop op tweede Pinksterdag en de clubkampioenschappen in september 2018.

Saamhorigheid

Op zondag 29 oktober 2018 deden de Road Runners met honderd leden mee aan de 35e Marathon Brabant in Etten-Leur. Ze vielen vooral op door hun RREL-tenue en jubileumshirts. Belangrijkste punt voor de oprichters van het eerste uur: "Bij dit evenement moest de saamhorigheid de belangrijkste uitstraling zijn. Er was een speciale tent voor onze leden met banners en andere opvallende uitingen ter hoogte van onze thuisbasis, café Marktzicht op de Markt, zodat we ook de aandacht van het publiek op ons gericht hebben gekregen."

Hoogtepunten

De afgelopen 25 jaar zijn er volop hoogtepunten geweest. Maar ook een enkel dieptepunt wat zorgde voor veel emotie. Van Bergen: "Dat was het overlijden van Wim van de Kraan, die tijdens de training een hartinfarct kreeg en daaraan ter plekke overleed."

Een hoogtepunt wat beide heren zich nog herinneren als de dag van gisteren: "Onze estafettetocht van Sainte-Mère-Église in het Franse Normandië naar Etten-Leur. Dat was in 1995 om stil te staan bij de bevrijding van Nederland, toen vijftig jaar geleden. Dat was heel bijzonder."

Een ander sportief hoogtepunt was het instellen van een zogenaamde opstapgroep. 'Wij begonnen bewust mensen te leren hardlopen met een programma van twaalf weken. Vanaf niets naar een half uur aan een stuk hardlopen. Later is dat initiatief ook overgenomen door de Atletiek Unie."

Gestaag In al die jaren zijn ook een aantal huwelijken tussen leden gesloten, zijn er stelletjes ontstaan en veel vriendschappen beklonken. Inmiddels telt de vereniging meer dan 180 leden. Het opvallende is dat er bij de oprichting maar één vrouw lid was. Nu is dat zelfs 55 procent van de leden. "Onze vereniging is gestaag gegroeid. Onze basisprincipes hebben wij steeds gehandhaafd. Ons uitgangspunt was en is dat we altijd eerst trainers moesten hebben en dan pas konden groeien. Wij hebben geen eigen accommodatie en daardoor lage kosten. Veel betalen de leden zelf."


Foto's 25 jaar RREL

1e asperges Santspuy > De Zwaan

Road Runners Etten-Leur

30 jaar Road Runners

Door Rien Ros

Om mijn eerste halve marathon te lopen had ik me aangemeld bij de in oprichting zijnde hardloopvereniging die de naam van Road Runners Etten-Leur zou krijgen. Fer van Bergen en Michel Bego waren de grondleggers van deze vereniging. Vanaf het begin werd de vereniging lid van de KNAU nu Atletiekunie genaamd.
Even was Fer de voorzitter, maar snel werd Felix van Beek de nieuwgekozen voorzitter. Naast hem bestond het bestuur uit Fer van Bergen, Michel Bego, Hans Meesters, Bert Verhees (secretaris), Adrie Raaijmakers (wedstrijdsecretaris) en ik. Fer had me gevraagd het penningmeesterschap op me te nemen.

De eerste Leden

De eerste leden waren o.a. Cees Nuijten (eerste trainer), Rina Feijen, Lex de Zwart, Kees Halters en Bert Beuken. Bij gebrek aan een clublokaal bood Adrie Raaijmakers spontaan aan zijn garage beschikbaar te stellen als kleedruimte. Geruime tijd heeft de vereniging daarvan gebruik kunnen maken. Snel na de oprichting kwam een verzoek van een groep uit Rijen om lid te kunnen worden van Road Runners Etten-Leur met als doel een wedstrijdlicentie van de KNAU te verkrijgen. Het waren Bert Oomen, Johan Broers, Marie-Anne van der Net en Frans en Els Boomaars. Laatst vermelde loopster was talentrijk en behaalde veel overwinningen in regionale wedstrijden. In 2005, toen de Herfstmarathon van Etten-Leur telde als NK-marathon voor veteranen (nu Masters), werd Els Nederlands kampioen. Ook voor een wedstrijdlicentie werd Anton van Overveld uit Zegge lid van onze vereniging. Ook Anton behoorde toen tot de betere lopers in West-Brabant en stond bekend om zijn bijzondere wijze van lopen. Tijdens een wedstrijd demarreerde hij verschillende keren alsof het een wielerwedstrijd betrof.

Parijs 1993

Het eerste grote sportieve uitstapje vond in oktober 1993 plaats. Met een touringcar vertrokken we naar Parijs voor deelname aan de 20 KM van Parijs. Een avontuur op zich. De start vond plaats op een winderige brug over de Seine tegenover de Eiffeltoren. Vanwege de frisse wind waren veel lopers als beschutting gehuld in vuilniszakken. De eerste kilometer was het een halsbrekende tour vanwege de vele afgeworpen vuilniszakken.

Groei

De vereniging groeide snel en er kwamen meer lopers met talent de vereniging versterken. Bij de vrouwen waren dat Paddy van Heijst (nu Herijgers) en tegenwoordig lid van het Zundertse DJA) en Nicolette Dikötter. Laatstgenoemde werd al snel daarna lid van de Bredase vereniging Sprint. Er werd in die jaren vaak gezamenlijk aan wedstrijden deelgenomen. Als voorbeelden kunnen genoemd worden de Halve Marathon van Egmond en later de Zevenheuvelenloop bij Nijmegen.
Ook werd met regelmaat deelgenomen aan regionale wedstrijden zoals de kermiswedstrijd in het Belgische Hoogstraten, de Kapellekesloop in Minderhout, de Tien EM in Horendonk, de 10 EM bij natuurbad Surae in Dorst en uiteraard de Hoevense Polderloop. Ook de Halve Marathon in Roosendaal was een gewilde loop al waren de weersomstandigheden niet altijd gunstig te noemen. In die tijd stond ook de Chaamloop begin juli elk jaar met afstanden van 5, 10 en 21,1 km bij de leden van Road Runners Etten-Leur in de belangstelling. Eén van de eerste wegwedstrijden in het seizoen in deze regio was die in Kruisland. Deze wedstrijd stond jaarlijks begin februari op het programma. Een vijftal lopers nam diverse keren deel aan de 20 km van Brussel. Het luchtvaartmuseum gold als omkleedruimte. Traditie was het voor de start ten gehore brengen van de Bolero van Ravel en het geven van het startsein middels een kanonschot.

Geen wedstrijd tijdens de kermis

Geïnspireerd door de kermisloop in Hoogstraten werd een poging ondernomen om in Etten-Leur tijdens de kermis in Etten een wedstrijd te organiseren. Het bleek, tot grote teleurstelling van Hans Meesters, niet mogelijk een wedstrijd te houden. Het beoogde parkoers leende er zich niet voor en we kregen dan ook geen vergunning. In het voorjaar werd in de paastijd de eigen paasloop georganiseerd waaraan ook de kinderen van leden deelnamen. Vaak was dat in de omgeving van de Galderse Meren.

Lelieloop

In de jaren ’90 van de vorige eeuw werd Molen de Lelie gerestaureerd en ontstond het idee om rondom de Havenfeesten in Etten-Leur Noord een hardloopwedstrijd te organiseren met als bijzonderheid een gang door de molen. Dat is een succes gebleven!

Baravond

Na ons onderkomen in de garage van Adrie vonden we een plaats als trainingslocatie bij honkbalvereniging The Stags, die toen nog hun terrein hadden aan de Concordialaan. Daar is het begrip “baravond” geboren. Eén keer per maand bleven de leden na in de kantine van The Stags. Na enkele jaren werd het sportveldencomplex Hoge Neer geboren en vonden we het gebouw van korfbalvereniging ELKV als uitgangsbasis voor de wekelijkse trainingen.

Indeling in groepen

De vereniging had toen al een honderddertigtal leden en werden meer groepen met ieder hun eigen niveau in het leven geroepen.

Opstapgroep

Eerder toen we nog vanaf de Concordialaan de trainingen begonnen was men al gestart met de zgn. opstapgroepen. Rinie Mol en later Cees van Drunen namen op zich de opstappers naar een gewenst loopniveau te brengen.

Bevrijdingsvuur

Bijzonder moment binnen de vereniging was het overbrengen van het bevrijdingsvuur van Normandië naar Etten-Leur in estafette vorm.

Nieuw bestuur

Ik weet niet meer exact in welk jaar, maar Rini Mol volgde Cees Nuijten op als hoofdtrainer en bleef dat een aantal jaren. Na Felix van Beek werd Bert Steenbruggen bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Daarna volgden als voorzitter Marc Hoskens, Bert Geilgens en Ad van Gils. De laatste jaren neemt binnen de vereniging de animo om met meerdere leden deel te nemen aan wedstrijden zowel binnen als buiten de regio helaas af. Jammer, want het zijn fantastische herinneringen!


30 jarig Jubileumfeest 2022