Contributie

Recreanten € 82,50 per jaar
Met wedstrijdlicentie € 100,- per jaar
Wandelgroep € 60,- per jaar
Je kunt altijd 3 keer meetrainen en daarna besluiten om lid te worden

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar vóór 1 november, per e-mail aan de penningmeester.

Donateur

Steun de Road Runners als donateur, voor minimaal €25,- per jaar, meer bijdragen mag natuurlijk ook (graag aangeven in het inschrijfformulier).

Voordelen donateurschap

Ontvangst van de nieuwsbrief
  • Gratis deelname aan alle nevenactiviteiten (nieuwjaarsreceptie, clubkampioenschappen, etc.)

Voorwaarden donateurschap

  • Geen stemrecht op de Algemene Leden Vergadering
  • Geen lid van Atletiekunie

Inschrijven

Bij het versturen van het inschrijfformulier verklaart u zich in te schrijven tot wederopzegging als lid van de Road Runners EttenLeur, aangesloten bij de Atletiek Unie (AU).

U geeft toestemming aan RREL om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken (storneren). Neem hiervoor contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Incassant: Road Runners Etten-Leur, p/a penningmeester RREL, Etten-Leur. ID: NL43ZZZ402841980001