Over ons

De vereniging Road Runners Etten-Leur wil de duurloopsport als recreatieve vorm van sport aanbieden aan haar leden. Hierbij zijn ontspanning en plezier de belangrijkste ingrediënten, zowel voor de wedstrijd, prestatieloper als ook de trimmer. Binnen RREL zijn sociale contacten en vrijwilligerswerk de belangrijkste steunpilaren.

Contributie

Recreanten: € 82,50 per jaar
Met wedstrijdlicentie: € 100,- per jaar
Wandelgroep: € 60,- per jaar.

Rabobank rekeningnummer: NL55 RABO 0128 254 017 t.n.v. Road Runners Etten-Leur

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar vóór 1 november, per e-mail aan de penningmeester.

Clubtenue

We hebben een mooi en exclusief clubtenue. Het RREL clubtenue is te verkrijgen voor zowel dames als heren.

 

Calamiteiten

Het weer is in ons land altijd een onzekere factor. We praten er graag over maar zijn er ook van afhankelijk. Binnen Road Runners Etten-Leur hebben wij afspraken gemaakt wanneer er wel of niet wordt getraind door de weersomstandigheden. We hebben het volgende vastgelegd in het veiligheidsplan:

Code Groen
Er is geen weeralarm, er wordt getraind

Code Geel
Er is overleg tussen de trainers over het al dan niet doorgaan van de training*.

Code Oranje
Er is geen training

Code Rood
Er is geen training

Uiterlijk 1 uur voor de training wordt iedereen ingelicht via de groepsapp over het wel of niet doorgaan van de training, of kijk op deze website.

Voor de codes hanteren wij de officiële meldingen van het KNMI die gelden voor West-Brabant

Privacy

Road Runners Etten-Leur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Lees verder

Leden van verdiensten

Rina Feijen
Ton Blok
Jack Peeters
Rien Ros

 
Locatie
Handbalvereniging Internos
Trivium 102, 4873 LP Etten-Leur
Trainingavond
Dinsdag vanaf 19:30 uur

Atletiekunie
Verenigingsnummer 12339, Regio 12

Documenten

Voor alle leden en vrijwilligers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van Road Runners Etten-Leur zijn onderstaande documenten bindend.

Aanmelden

Aanmelden van nieuwe leden door middel van het aanmeldformulier (tevens automatische incassomachtiging) Ingevuld en ondertekend document per mail aan de penningmeester.

Bestuur

 

Birgit Voorn

Voorzitter

076-5023955

 

Mirjam Sijbesma

Penningmeester/Ledenadministratie

06-22637029

 

Mirjam Bellemakers

Secretaris

06-26776232

 

Marco Genefaas

Trainer coördinator

06-12301430

 

Jolanda van Rijckevorsel

Evenementen coördinator

06-51233697

Adrie van Dijk

Lelieloop organissatie

06-39115266

 

Conny Rijken

Vertrouwenspersoon

06-13603588