RREL

De vereniging Road Runners Etten-Leur wil de duurloopsport als recreatieve vorm van sport aanbieden aan haar leden. Hierbij zijn ontspanning en plezier de belangrijkste ingrediënten, zowel voor de wedstrijd, prestatieloper als ook de trimmer. Binnen RREL zijn sociale contacten en vrijwilligerswerk de belangrijkste steunpilaren.

Locatie
Handbalvereniging Internos
Trivium 102, 4873 LP Etten-Leur
Trainingavond
Dinsdag vanaf 19:30 uur

Atletiekunie
Verenigingsnummer 12339, Regio 12

Calamiteiten

Het weer is in ons land altijd een onzekere factor. We praten er graag over maar zijn er ook van afhankelijk. Binnen Road Runners Etten-Leur hebben wij afspraken gemaakt wanneer er wel of niet wordt getraind door de weersomstandigheden. We hebben het volgende vastgelegd in het veiligheidsplan:

Code Groen
Er is geen weeralarm, er wordt getraind

Code Geel
Er is overleg tussen de trainers over het al dan niet doorgaan van de training*.

Code Oranje
Er is geen training

Code Rood
Er is geen training

Uiterlijk 1 uur voor de training wordt iedereen ingelicht via de groepsapp over het wel of niet doorgaan van de training, of kijk op deze website.

Voor de codes hanteren wij de officiële meldingen van het KNMI die gelden voor West-Brabant

 

25 jaar Road Runners

De oprichtingsavond van de Road Runners Etten-Leur (RREL) vond plaats op 2 augustus 1992 in restaurant het Voske in Etten-Leur op initiatief van Fer van Bergen en Michel Bego.

Privacy

Road Runners Etten-Leur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Clubtenue

We hebben een mooi en exclusief clubtenue. Het RREL clubtenue is te verkrijgen voor zowel dames als heren.

Leden van verdiensten

Rina Feijen
Ton Blok
Jack Peeters
Rien Ros

Formulieren

Voorzitter

Birgit Voorn

Penningmeesster / Ledenadm.

Mirjam Sijbesma

Secretaris

Mirjam Bellemakers

Evenementen coördinator

Jolanda van Rijckevorsel

Trainer Coördinator

Marco Genefaas

Lelieloop Organisatie

Adrie van Dijk

Vertrouwenspersoon

Conny Rijken

Statuten en Huishoudelijk reglement zijn voor alle leden en vrijwilligers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van Road Runners Etten-Leur bindend.