Wandelen

Ben je geblesseerd? Om juist die binding met de club te blijven behouden hebben we gemeend om op de reguliere trainingsavond de mogelijkheid te bieden om een gezamenlijke wandeling te doen. Wij nodigen dan de geblesseerde leden maar ook ereleden, donateurs en oud-leden uit om hieraan deel te nemen. Je partner is dan ook van harte welkom.
Onder leiding van Bert Pietjouw wordt deze wandeling wekelijks gehouden. (onder voorbehoud van voldoende deelname). In de regel zal de wandeling gelijktijdig eindigen met de training zodat er gelegenheid is om samen met de overige leden, onder het genot van een drankje, te socializen.

Net als bij de zij-instromers kennen we een proefperiode van 3 avonden voor partners en oud-leden. Na die periode kun je lid worden van de Road Runners.

Kosten per jaar zijn € 60,- .

Aanmelden van nieuwe leden door middel van het aanmeldformulier (tevens automatische incassomachtiging) Ingevuld en ondertekend document per mail aan de penningmeester.